กิจกรรมอบรมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ ให้กับผู้พิการหรือผู้ดูแลสิทธิ์ผู้พิการบ้านราง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

เมือวันที่ 18-19 เมษายน 2561  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย เขตจังหวัดราชบุรี ได้จัดกิจกรรมการอบรมการเลี้ยงไก่ไข่ให้กับ ผู้พิการหรือดูแลสิทธิแทนผู้พิการ อยู่ในการประสานงานศูนย์สังคมพัฒนา มิสซังราชบุรี จำนวน 11 ราย ที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นอกจากนั้นได้มีการศึกษาดูงานที่ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ของคุณลุงเฉลย ละม้ายพันธ์ ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

พัฒนาศักยภาพ เรียนรู้คณะกรรมการเกษตร


15-17 กพ. 2018 เวทีพัฒนาศักยภาพ ร่วมเรียนรู้คณะกรรมการเกษตร เพื่อการพัฒนาแผนงานและโครงการในการทำงานเกษตรกรรมยั่งยืนของพระศาสนจักรไทย ณวัดนักบุญอักแนส อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยคุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา เป็นวิทยากรกระบวนการหลัก ในการประชุมสัมมนา เรียนรู้การจัดการจุดเชื่อมโยงแหล่งผลิตกับผู้บริโภค ชุมชนเกษตรปลอดสาร เกษตรสีเขียว และศึกษาดูงานจุดเชื่อมโยง สถานีเกษตรแบ่งปัน ณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก และ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
จุลสารสังคมพัฒนา ปี 2560 (อ่านต่อ..)


มิติด้านสังคมในงานประกาศข่าวดี
เรื่อง  ส่งเสียงร้อง  ให้กับผู้ไร้เสียง
     เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรีร่วมกับแพทย์,พยาบาล,กลุ่มผู้มีจิตอาสาจากฟิลิปปินส์,ซิสเตอร์จากคณะคาเมไลท์มิชชั่นเนรี,ตัวแทนชมรมเวชบุคคลและกรรมการสตรีจากสังฆมณฑลราชบุรีได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้านห้วยสุดโดยการประสานของเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมาห้วยคลุมและครูคำสอน  นานมาแล้วสำหรับพื้นที่นี้ที่ไม่ได้มานานในใจก็ยังสงสัย งง ๆ ว่าทำไมครั้งนี้จึงเลือกพื้นที่บ้านห้วยสุดซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง เพราะปกติแล้วจะไปพื้นที่หมู่บ้านชายแดนใน เขต ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง ขณะเดียวกันก่อนวันออกเดินทางก็มีฝนฟ้าตกลงมาอย่างหนัก